Algemene voorwaarden

 
Maak je een afspraak bij Baby Wellness Brugge dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
 
 1. Definitie
  Baby Wellness Brugge is een wellness en spa voor baby’s. Dit houdt in een sessie hydrotherapie waarbij er voor elke baby nieuw zuiver water voorzien wordt. Daarnaast is er een sessie babymassage voorzien.
 2. Aansprakelijkheid
  Baby Wellness Brugge is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen ten alle tijden vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door hun ouder(s) of voogd. Ook de temperatuur van het water moet telkens door de vergezelde persoon gecontroleerd worden.
 3. Annulatiebeleid
  De opdrachtgever zal zich verbinden door de afspraak die hij/zij via telefoon, internet of mail maakt. Er is mogelijkheid tot kosteloze annulatie mits deze minimaal 24 uur voor de effectieve afspraak gebeurt. U kunt vervolgens een nieuwe afspraak maken die beter past. Bij late annulaties ( minder dan 24 uur op voorhand ) wordt de sessie aangerekend. Late annulaties zorgen er voor dat anderen deze plek niet meer kunnen innemen.
 4. Indien een behoorlijke uitvoering niet mogelijk is
  Als uw baby huilt tijdens de sessie, kunnen wij de sessie niet verlengen. Het is ook mogelijk dat uw baby te moe is waardoor hij/zij niet meer kan ontspannen tijdens de massage die volgt.
 5. Honorarium
  De opdrachtgever is aan Baby Wellness Brugge een honorarium schuldig. Deze prijzen worden niet meer gewijzigd na het vastleggen van de afspraak. Daarvoor behoudt de verstrekker het recht te allen tijde de prijzen aan te passen.
 6. Inspanningsverbintenis
  De verstrekker gaat een inspanningsverbintenis aan. Dat wil zeggen dat zij de werkzaamheden naar best vermogen uit zal voeren.
 7. Tijdsduur en klachten
  Indien één van de opdrachtgever(s) te laat komt op de afspraak, betekent dit dat de Baby Wellness sessie een kortere duur zal hebben, tenzij anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever(s) zal wel het overeengekomen honorarium volledig betalen.
 8. Gegevensverwerking
  De gegevens van elke opdrachtgever zullen genoteerd worden in een bestand maar enkel gebruikt voor eigen gebruik en niet aan derden doorgegeven worden.
 
Bij onduidelijkheid of vragen kan je ons altijd contacteren via onze contact pagina.